Viestintä ja neuvottelu

Hyvät ja monipuoliset vuorovaikutuksen työkalut tarjoavat oivat edellytykset keskusteluun ja päätöksentekoon

Yritysmaailma muuttuu luonteeltaan globaalimmaksi lisääntyvän työvoiman liikkuvuuden ansiosta sekä etätyöntekijöiden määrän lisääntyessä. Joustavien ja tehokkaiden viestintäratkaisujen merkitys korostuu niin Suomessa kuin kansainväliseen toimintaan liittyvässä yhteydenpidossa. Uusien viestintäratkaisujen avulla tavoitetaan asiakkaat paremmin ja parannetaan työntekijöiden välistä yhteistyötä sekä vastataan työn joustavuuden tuottamiin haasteisiin.

Verkkokokousjärjestelmällä toteutat helposti webinaarit ja etäpalaverit
Videoneuvottelut ja verkkokokoukset mahdollistavat kokousten ja neuvotteluiden pitämisen niin, että palaverin osapuolten ei tarvitse olla saman pöydän ääressä. Etäkokoustaminen on kustannustehokas ja ekologinen tapa kokoontua ja tehdä yhteistyötä kasvotusten sijainnista riippumatta. Hyvät verkkoyhteydet ja laadukkaat videoneuvottelulaitteet ovat sujuvan kokouksen edellytys tarjoten vertaansa vailla olevan yhteydenpitomahdollisuuden oletpa sitten kannettavan tietokoneesi, älypuhelimesi tai tablet-laitteesi ääressä.

Infonäytöt viestintään
Näyttävään sisäiseen tai ulkoiseen viestintään soveltuvat digitaaliset infonäytöt. Avoin ja säännöllinen viestintä sitouttaa työntekijöitä ja infonäytöt ovat tähän hyvä väline. Etäpäivitettävillä infonäytöillä eli Digital Signagella voit viestiä eri toimipisteiden tai jopa eri puolille maailmaa parantaen samalla työntekijöiden yhteenkuuluvuutta.

Infonäytöt ovat erinomainen myynninedistäjä ja huomionherättäjä. Viestit tehokkaasti juuri siellä, missä kohdeyleisösi on. Infonäyttö taipuu moneen tarkoitukseen, vain mielikuvitus on rajana. Infonäytöt helpottavat tiedottamista ja ovat monipuolinen ratkaisu niin ulko-, sisä- ja julkisten tilojen viestintään. Digitaalisilla infonäytöillä tavoitat ja vangitset asiakkaidesi huomion. Näyttöjen sisältö voi olla vaikkapa videota, kuvia tai tekstiä.