G30 Service Desk Palvelusopimus

 

SERVICE DESK PALVELUNA – RATKAISU TYÖPÄIVÄN IT-HAASTEISIIN

 

Vapauta yrityksesi omat ICT-tukiresurssit ydinliiketoimintanne käyttöön. G30:n Service Desk palvelun avulla voit varmistaa liiketoimintaratkaisusi toiminnan ja kehittää IT-ympäristöäsi. Service Desk Palvelusopimuksen ansiosta työntekijöidesi aikaa säästyy tuottaviin töihin. Service Desk palvelumme tehostaa työntekijöiden tuottavuutta ja ajankäyttöä tarjoamalla apua niin pienissä kuin suurissakin tietoteknisissä haasteissa.

Selkeytä yrityksesi ICT-infran hallinta. Service Desk palvelumme ei vain ratko ongelmatilanteita nopeasti ja tehokkaasti vaan myös ehkäisee niitä. Käyttäjien tyytyväisyys ohjaa kaikkea toimintaamme. Apunasi on yli 300 ICT-alan asiantuntijaa ja ammattilaista, jotka reagoivat nopeasti ongelmatilanteisiin. Tehokkaat ja toimivat laitteet sekä järjestelmät ylläpitävät niin työtyytyväisyyttä kuin asiakastyytyväisyyttä.

 

 

 

G30:n Service Desk Palvelusopimus koostuu useasta eri palveluratkaisusta, joista asiakkaamme voivat valita tarpeisiinsa sopivimmat ratkaisut. Palvelut ovat käytettävissä joko yhdessä tai erikseen. Palvelun käyttöönotto sisältää palveluun liitettävän ICT-ympäristön kartoituksen, sekä tarvittavat ohjelmistot, lisenssit ja käyttöoikeudet.

PALVELUSOPIMUS

G30:n Service Desk Palvelusopimus voidaan tuottaa sekä asiakkaan että G30:n tiloissa. Sovimme aina palvelun tuottamisen yksityiskohdista asiakkaamme kanssa. Palvelusopimus voidaan tehdä 12 tai 36 kuukaudeksi. Asiakkaan järjestelmät liitetään palvelusta riippuen G30:n  keskitettyihin hallinnan ja valvonnan ympäristöihin. 

LÄHITUKI

Palvelu tarjoaa uusien palveluiden, ohjelmistojen ja laitteiden käyttöönottoon, käyttöön, ongelmatilanteiden selvittämiseen ja loppukäyttäjien neuvontaan liittyvät palvelut asiakkaan tiloissa. Lähituen palveluita ovat esimerkiksi tulostimen, kopiokoneen, palvelimen, loppukäyttäjän tietokoneen tai lisälaitteen asentaminen, vaihto tai korjaus, sekä loppukäyttäjän perehdyttäminen palveluun kuuluvien ohjelmistojen ja palveluiden käyttöönotossa. Lähitukea tarvitaan myös tilanteissa, joita ei voida ratkaista Help Desk tai Etäyhteydet -palveluiden avulla.

HELP DESK

Help Desk palvelumme tarjoaa tukea uusien palveluiden, ohjelmistojen ja laitteiden käyttöönottoon, käyttöön, sekä ongelmatilanteiden selvittämiseen liittyen. Tarjoamme henkilökohtaista palvelua puhelimitse. Palveluajat normaalisti arkisin klo 08-16 välisenä aikana. Palveluun voidaan liittää myös sähköposti, Skype ja Chat palvelut Palvelusopimuksen mukaisesti.

 

LAITEPÄIVITYKSET

Palvelun kautta on mahdollista korvata rikkoutuneet tai vanhentuneet laitteet uusilla. Oman laitteen huollon ajaksi on myös  mahdollista, että toimitamme vaihtolaitteen käyttöönne Palvelusopimuksen mukaisesti.

KESKITETTY HALLINTA

Palvelu mahdollistaa uusien palveluiden, ohjelmistojen ja laitteiden käyttöönottoon, käyttöön, sekä ongelmatilanteiden selvittämiseen etänä.  Asiakkaan laitteet tulee liittää osaksi G30:n keskitettyä hallinta- ja valvontaympäristöä. Palvelu on asiakkaamme saatavissa paikasta riippumatta, esimerkiksi työ- ja ulkomaanmatkojen aikana, edellyttäen että loppukäyttäjät pääsevät internettiin ja etäyhteyteen tarkoitettu ohjelmisto on toiminnassa. Palvelu vähentää ylläpito- ja tukipalveluihin liittyviä matkakustannuksia ja laajentaa Help Desk palvelua.

 

OHJELMISTO- JA LISENSSIPÄIVITYKSET

Ohjelmisto- ja lisenssipäivitykset palvelumme tarjoaa palveluun kuuluvien laitteiden käyttöjärjestelmien, ohjelmistojen ja tietoturvapäivitysten hallinnan ja toteutuksen Palvelusopimuksen mukaisesti. Palvelu voidaan toteuttaa joko Etäyhteydet tai Lähituki -palveluiden avulla, riippuen päivityksen luonteesta ja vaatimuksista. Tämä mahdollistaa ajantasaiset palvelut, ohjelmistot, tietoturvan, sekä säästää ohjelmistokustannuksia ja vähentää riskejä mahdollisiin auditointeihin liittyen. G30:n asiantuntijat ehdottavat myös parhaiten sopivia ohjelmistosopimuksia sekä avustavat mahdollisissa auditoinneissa.

ASIAKASPORTAALI

Asiakasportaalimme on verkkoselaimella käytettävä palveluratkaisu, minkä kautta palveluun nimettyjen yhteyshenkilöiden ja loppukäyttäjien on mahdollista seurata palvelupyynnön etenemistä ja lähettää palvelupyyntöön liittyviä lisätietoja tarvittaessa. Asiakkamme jokainen palvelupyyntö on nähtävissä Asiakasportaalin kautta.

RAPORTOINTI

Toimitamme jokaisesta palvelusta asiakkaallemme palvelun käyttöraporttin kerran kuukaudessa tai Palvelusopimuksessa sovitun jakson mukaisesti. Ylläpidämme ja päivitämme myös palveluun liitetyn ICT-ympäristön muutoksiin liittyvää dokumentaatiota.

Kattava raportointi mahdollistaa yrityksen IT-ympäristön kehittämisen

Kirjaamme ja luokittelemme kaikki palvelupyynnöt palvelutuotannon toiminnanohjausjärjestelmäämme tilastointia ja raportointia varten. Mittaamme myös palvelun laatua asiakastyytyväisyyskyselyillä, joihin vastaaminen on tietenkin vapaaehtoista. Asiakkaamme tarpeiden ja toiveiden mukaan pidämme säännöllisiä seurantapalavereja. Raportoimme asiakkaillemme tyytyväisyyskyselyt, sekä palvelun laatuun ja kehittämiseen liittyvät palautteet ja kehitysehdotukset. Asiakkaanamme saavat näin  kätevästi yhdellä raportilla kokonaiskuvan yrityksensä IT-palvelujen toimivuudesta ja vasteajoista.